Povolování reklamy

Povolování reklamy
Který typ reklamy řeší tento manuál?

Který typ reklamy řeší tento manuál?

Billboardy, reklamní pylony, nápisy na fasádách staveb, nápisy na střechách domů, reklamní tabule na fasádách domů, reklamní vitríny, válce, citylight apod.

Co je to reklama?

Co je to reklama?

Propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Jak postupovat?

Jak postupovat?

Rozlišení mezi dvěma kategoriemi, do které z nich stavba patří a následný zvolený postup.

Právní předpisy

Právní předpisy

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení umístění a provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí