I veřejný prostor potřebuje pravidla

Od 1. 1. 2020 mění Ostrava pravidla pro venkovní reklamu – na základě Nařízení o regulaci vizuálního smogu ve městě Ostrava.

Co je vizuální smog?

Nedílnou a potřebnou součástí podnikání je využívání reklamních nosičů ve veřejném prostoru.

Vizuální komunikace a venkovní reklama se přímo podílí na našem vnímání města. Je-li reklama vkusná a kvalitní, dotváří genius loci pozitivně. V případech nekoncepčních a neúměrných řešení reklamy ve veřejném prostoru hovoříme o vizuálním smogu.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí