Chci se stát dodavatelem

Vyplňte formulář a seznamte se s manuálem,
který obdržíte v PDF nebo poštou.

MAKE OSTRAVA CLEAN AGAIN!!!

Designéři, architekti, umělci, reklamní agentury, odborníci na veřejný prostor!
Seznamte se s manuálem a celým projektem OSTRAVA 360° a měňte Ostravu s námi!