Venkovní reklama

Venkovní reklamou se rozumí forma reklamní komunikace, která je umístěna mimo provozovnu – mimo místo, kde probíhá prodej nebo služba. Jedná se o prezentace firem, nabídku zboží či služeb umístěné na venkovních nosičích, směrové ukazatele a další druhy zařízení jako jsou billboardy (bigboardy, megaboardy), citylight vitríny, bannery na městském mobiliáři, plakátovací sloupy, plochy, reklamy na štítech a fasádách budov, reklamy na mostech, plotech, zábradlích, světelné reklamní panely, jednorázové reklamní stánky, reklamy na střechách a další typy (např. zakrytí lešení, převěsy přes ulici).

Venkovní reklama
Městský mobiliář

Městský mobiliář

Jedná se o bannery na zábradlích, lavičkách, reklamní válce, zařízení umístěné na sloupech veřejného osvětlení...

Další typy nosičů

Další typy nosičů

ZAKRYTÍ LEŠENÍ, PŘEVĚSY PŘES ULICI, PRAPORY, REKLAMY NA MOSTECH, PLOTECH, ZÁBRADLÍCH, SVĚTELNÉ REKLAMNÍ PANELY, JEDNORÁZOVÉ STÁNKY

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí