Právní předpisy

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení umístění a provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (stavební zákon)

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění 

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

 

Tyto předpisy se týkají zejména reklamních zařízení a staveb pro reklamu Ad 1). 
Netýkají se reklamy „ostatní“ dle bodu Ad 2).

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí