Označení a reklama provozoven

Obecně se jedná o veškerou reklamu, která se vyskytuje v místě, kde probíhá prodej nebo poskytování služby. Jedná se o firemní označení na fasádě, polepy výloh, výstrče a další podobné nosiče.

Označení a reklama provozoven
Firemní nápisy

Firemní nápisy

Ukázky řešení nápisů na fasádě, firemní označení v souladu s architekturou budovy/provozovny.

Polepy výloh

Polepy výloh

Rady a doporučení jak postupovat v případě polepů výloh.

Výstrče

Výstrče

Pravidla pro vzhled a umisťování výstrčí jako označení provozovny.

Vitríny

Vitríny

Jednoduchá pravidla pro správné používání vitrín.

Áčka

Áčka

Tzv. „áčka“ jsou reklamy ve tvaru A se dvěma reklamními plochami.

Obrazovky ve výkladcích

Obrazovky ve výkladcích

Jedná se o svítící panely umístěné v hloubce výkladce a prezentující prodávané zboží, popř. jsou využity pro reklamní účely.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí