O nařízení

Od 1. 1. 2020 jsou na základě Nařízení o regulaci reklamního smogu ve městě Ostrava změněna pravidla pro venkovní reklamu. Nařízení stanovuje zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu - jedná se především o místa, která jsou pro obraz města typická, významná a jedinečná (náměstí, památkové zóny nebo větší ulice). Veřejně přístupná místa, na kterých je reklama zakázaná a druhy komunikačních médií, kterými nesmí být na těchto místech reklama šířena jsou konkrétně uvedeny v úplném znění nařízení.

Vzhledem ke krizovým opatřením v souvislosti s COVID-19 město schválilo přechodné ustanovení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Podrobnější informaci o druzích reklamy, které mají nový termín pro odstranění, lze ověřit v článku 6 odstavci 2 nařízení dostupném zde.

Kde všude nařízení platí?


Proč je nutné regulovat reklamu?

Naše města, a Ostrava není výjimkou, se v posledních letech zabývají problematikou tzv. reklamního smogu. Termín vizuální smog je podle odborné definice „zamoření veřejného prostoru agresivní, nevkusnou, charakteru svého okolí nepřizpůsobenou a velikostně nepřiměřenou reklamou, umísťovanou často i nelegálně, bez jakéhokoliv povolení, zastírající opravdovou tvář města, ničící jeho jedinečnost a genius loci“.

Takže je potřeba zakázat reklamu?

Určitě ne, protože pro prodej a nabízení služeb je reklama typická a nevyhnutelná. Je ale obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem se reklama realizuje. Nejde tedy o to, že reklama existuje, ale o to, jak bude vypadat a jak velký dostane prostor. Reklamní plachta či obří polep výlohy není nevyhnutelně jediná forma reklamy, je to prostě ta nejjednodušší a nejrychlejší cesta. Obchod s kvalitně vypracovanou reklamní strategií vůbec nemusí mít vývěsní štít a reklamní plachty vůbec nemusí potřebovat.

Město Ostrava se proto rozhodlo regulovat reklamu na svém území razantnějším způsobem, než tomu bylo doposud. Cílem veškerých jeho kroků k regulaci reklamy není zákaz nebo odstranění reklamy z území města, neboť reklamu vnímá jako neoddělitelnou součást života města a podnikání na jeho území, ale o její kultivaci zejména ve veřejném prostoru. Cílem je omezit a regulovat zejména lacinou, nevkusnou nebo nevhodně umístěnou reklamu.

Tento web má pomoci se orientovat v problematice reklam, jejich povolování a také vhodnosti řešení, zorientovat se a pomoci při pojmenování a řešení reklamy vhodné a vkusné a také prezentovat reklamy nevhodné, nevkusné, které svým provedením a umístěním degradují objekty a prostředí.