Další podklady

Jaké jsou třeba další podklady pro posouzení záměru?

V obci mimo pozemní komunikaci nebo mimo silniční ochranné pásmo – stanovisko Policie ČR z hlediska znění § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., pro posouzení záměru dle § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb. (bezpečnost silničního provozu).

Na pozemní komunikaci nebo v silničním ochranném pásmu komunikace – povolení příslušného silničního správního úřadu podle § 25 nebo § 30 zákona č. 13/1997 Sb., na základě stanoviska Policie ČR z hlediska znění § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí