Firemní nápisy

Ukázky řešení nápisů na fasádě, firemní označení v souladu s architekturou budovy/provozovny.

Firemní nápisy

Ukázka optimálního řešení více nápisů v rámci jednoho objektu, na jednu provozovnu je jeden nápis, všechny v jednotném stylu umístěny v pásu nad vstupy.

Jednotná koncepce firemních označení (velikost nápisu, stejný vizuální styl, čitelný popis) – doporučeno využití jednotlivých písmen, jednotná barevnost, kontrastní s fasádou.

Jedna provozovna – jeden firemní nápis (nekombinovat označení na fasádě, výstrč, využití reklamy typu „A“ a další).

Umístění v rámci jednoho architektonického prvku fasády, případně v určeném pásu fasády či výkladce.

Firemní označení lze podsvítit (ne bodovými zdroji, nevyužívat přílišnou barevnost).

Nežádoucí řešení – nejednotné řešení nosičů reklamy.

Nosiče překrývají architektonické prvky fasády.

Nedostatečný prostor kolem písma v kombinaci s přemírou informací (CHANTAL).

Deformace písma u nápisu BANKA.

 

V případě jedné provozovny v objektu 
je její označení pouze v parteru.

Dostatečný prostor kolem nápisu zajistí 
jeho čitelnost a přehlednost.

Klaďte důraz na použití kvalitních písem.

Uvádějte pouze základní informace.

Tato pravidla platí i pro označení kiosků a prodejních stánků.

Použití nečitelného a zejména deformovaného písma.

Nedostatečný volný prostor okolo názvu.

Zbytečné uvádění detailních informací (kolemjdoucí zpravidla zaregistruje jen minimální množství sdělení, které by se lépe uplatnilo v menším na dveřích provozovny apod.).

Nápisy neduplikujte, jejich znásobení naopak 
znepřehlední celou realizaci.

 

Jednotlivá písmena mají kolem sebe adekvátní prázdný prostor a jsou umístěna v pásu pod římsou.

Nápis z jednotlivých písmen v proskleném pásu nad vstupem
a horní části výkladce

Jednotlivá písmena provozovny jsou umístěna v pásu přímo v prostoru výkladce (popř. polep).

Stylizované označení provozovny v kovovém poli výkladce ve výrazném barevném rozlišení.

Označení provozovny z jednotlivých písmen na fasádě, užito kontrastní barevnosti.

Označení provozovny z jednotlivých písmen, barevnost zvolena v závislosti na podkladové ploše.

+

 

Velké množství nevhodně umístěných a duplikovaných informací s agresivní barevností.

Velké množství nápisů, polepů, střídání stylů písma, agresivní barevnost, nečitelnost.

Označení více provozoven v jednom objektu – umístění několika typů označení (nápis, polep, výstrč).

Opakovaně uvedené označení provozovny, různé styly písma.

Označení provozovny ve 2. nadzemním podlaží formou polepů v oknech a umístěnou výstrčí.

Označení jedné provozovny několika typy zařízení na fasádě: nápis, výstrče, polepy výkladců.

+

 

Příklady podsvícení reklamy

Příklad kvalitního podsvícení 
firemního označení.

Příklad kvalitního podsvícení 
firemního označení.

Příklad kvalitního podsvícení 
firemního označení.

Dobrý příklad podsvíceného firemního nápisu v elegantní barevnosti.

Nasvícení bodovými zdroji 
není vhodným řešením.

Nasvícení firemnímho nápisu vysunutými reflektory degraduje vzhled fasády.

+

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí