Vitríny

Ve vitríně se prezentuje pouze to, co se vztahuje k prodeji či službě v dané provozovně. Jedna vitrína na jednu provozovnu. Rozměr vitríny musí respektovat architektonické členění fasády. Doporučený maximální rozměr 70 × 50 × 10 cm. Osvětlení vitríny je instalováno zevnitř, nesmí být taženo na fasádě a blikat.

Vitríny

Vitrína by měla mít rozměr pro umístění sdělení, 
ale současně by neměla být na fasádě dominantním 
prvkem – žádoucí je přiměřený rozměr a subtilní konstrukce.

Nevhodné jsou vitríny ve větším počtu kusů na provozovnu a s většími rozměry. Současně by neměly vypadat jako plakátovací plocha (mnoho sdělení v rámci vitríny).
 

Forma polepu

Forma umístění nabídky pod sklem

Popis nabídky na tabuli

 

Vitrína by měla respektovat materiál rámů oken a dveří a její podsvícení by mělo být řešeno zevnitř s napojením silnoproudu bez viditelných tras na fasádě. Případná nabídková tabule (úplně vpravo) může využít architektonické prvky fasády a neměla by být kombinovaná s jiným nosičem (vitrínou). Žádoucí je jednoduché provedení s černou barvou.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí