Obrazovky ve výkladcích

Jedná se o svítící panely umístěné v hloubce výkladce a prezentující prodávané zboží, popř. jsou využity pro reklamní účely.

Obrazovky ve výkladcích

 V případě, že je svítící panel (obrazovka) uvnitř výkladce, stavební úřad povolení nevydává.

Na území s památkovou ochranou je nutná konzultace s orgány památkové péče.

Nežádoucí je agresivní, blikající a oslňující celoplošná reklama, popř. blikající nápisy.
 

 

Umístění světelného panelu ve výkladci 
(denní pohled).

Umístění světelného panelu ve výkladci (noční
osvětlený pohled), panel podsvícen, nebliká.

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí