Výstrče

Pravidla pro vzhled a umisťování výstrčí jako označení provozovny.

Výstrče

Jedna výstrč na jednu provozovnu.

Jednotný design výstrčí (materiálové a technicky shodné provedení) pro více provozoven v rámci jednoho objektu.

Výstrč by měla být subtilní, maximální doporučený rozměr výstrče 0,8 × 0,8 m, případně plocha max. 0,65 m2, umístění nad chodníkem min. 2,2 m, odsazení od fasády do 0,1 m. 

Výstrč nesmí zasahovat do úrovně římsy.

Prosvětlení výstrče je možné formou prosvícení nápisu či loga, nesmí být použito blikající nasvícení.
 

 

Pro více provozoven v rámci jednoho objektu je nutný jednotný design a umístění výstrčí. 

Subtilní provedení, které nepřekrývá architektonické prvky,  podtrhuje celkově dobrý dojem z takto pojaté reklamy.

Nepřípustné použití rozdílných typů výstrčí pro jednu provozovnu. 

To vše má za následek nerovnoměrnou komunikaci jednotlivých provozoven směrem k zákazníkovi a také nevzhlednou fasádu.

Dobře čitelná varianta – světlý podklad s tmavým nápisem nebo logem.

Případný historizující design výstrče by měl zohlednit období výstavby domu.

Varianta výstrče s podsvícením 
textu případně loga.

Kombinace výstrče s jiným reklamním prvkem fasády, s přihlédnutím na čistotu návrhu (minimum textu, tvarování, jednotná barevnost), který nebude na fasádě novější stavby působit rušivě.

Příklad umístění stejných typů výstrčí pro více provozoven v jednom objektu.                                  

Příklad umístění několika velikostně shodných výstrčí pro označení více provozoven v jednom objektu.

Různé typy výstrčí na jednom objektu.

Různorodé výstrče, tvarově a materiálově nejednotné.

Nevhodné výstrče, které tvarem, velikostí a způsobem uchycení degradují fasádu a způsobují nepřehlednost označení provozoven.

Použití různých typů výstrčí.  jednocením tvaru, barvy a typu písma by došlo k úpravě estetického vzhledu.

Různá výška umístění výstrčí, výrazná barevnost a kombinace s označením na fasádě působí nepřehledně.

Různorodé výstrče provozoven v jednom objektu umístěné na fasádě se štukovými prvky způsobují 
její degradaci.

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí