Polepy výloh

Rady a doporučení jak postupovat v případě polepů výloh.

Polepy výloh

Prosklení výloh slouží prioritně k osvětlení provozovny 
a propojení interiéru provozovny s exteriérem 
s potenciálními zákazníky.

Plocha výkladce může být pokryta max. do 1/3, 
polep se doporučuje na vnitřní straně skla. 

Polep nelze umístit na prosklení, které není výkladcem 
(např. okna obytných či kancelářských místností v patře). 

V případě použití prezentace na vnitřním panelu 
je odsazení ve výloze od skla alespoň do poloviny ostění 
(min. 15 cm od prosklení).

Neumisťovat na výlohu amatérsky provedené cedulky 
(Zavřeno, Otevřeno, Open, Přijdu hned, apod.). Jedná se 
o neprofesionální postup, vede k degradaci provozovny.

Výjimku lze udělit v případě provádění rekonstrukce 
provozovny, kdy je možné použít celoplošný polep výloh 
(např. s informací o připravované provozovně).
 

Plocha polepu přes únosnou míru blokuje propojení 
interiéru prodejny a exteriéru.

Dochází ke změně charakteru stavby, k horšímu vzhledu  a k opakování sdělení. 

Současně jsou nepřípustně polepeny okna obytných 
místností v patře. 

Reklama zakrývá architektonické prvky (římsu).

Zbytečné uvádění konkrétních typů zboží, 
které jsou zřejmé již z názvu prodejny.

Následkem těchto pochybení působí označení prodejny nekvalitně a neprofesionálně.                           

Výklady s polepy jen v horní části výkladce, dokonalé propojení provozovny s exteriérem.

Výkladec slouží především k propojení exteriéru s interiérem provozovny – prosklení bez polepu vede k maximální komunikaci směrem ke kolemjdoucím.

Prosklení výlohy ponecháno bez polepu, provozovna tak láká kolemjdoucí k návštěvě.

Polepy umístěné v oknech nemají být náhradou za řádné označení provozovny v parteru.

Celoplošný polep výkladců neumožňuje kolemjdoucím oční kontakt s prodejnou, společně s nalepenými cenovkami je celkový dojem negativní.

Celoplošný polep výkladců restaurace neumožňuje kontakt mezi provozovnou a veřejným prostorem.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí