Markýzy a zahrádky

Jedná se většinou o umístění posezení mimo samotnou provozovnu (ve veřejném prostoru) – restaurace, kavárna, vinárna, které umožňuje návštěvníkům přímý kontakt s okolním prostředím. Umístění musí zajistit plynulý pohyb chodců, popř. plynulý provoz automobilů, v případě umístění zahrádky přímo u fasády objektu je nutné zajistit vodící linii pro nevidomé. Pro zastínění je možné použít markýzy nebo slunečníky.

Markýzy a zahrádky

Barevnost potahové látky markýz nebo slunečníků by měla být ve světlém odstínu jediné barvy a přizpůsobena barevnosti 
fasády objektu. Je možné zde umístit logo provozovny či znak města.

Reklamní loga mohou být umístěna pouze na volánech.

Mobiliář z nekvalitních materiálů, typově  zahradní plastový nábytek, je nevhodný.  Vhodné je použití kvalitních prvků, např. dřevo, kov, dle celkového designu předzahrádky.

K umístění zahrádek je třeba souhlas vlastníka komunikace a rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace. Zahrádky by měly vhodně doplňovat vzhled veřejných prostorů, neměly by vytvářet pohledové bariéry (zejména v památkově chráněných územích).
 

 

Pozitivní příklad venkovní zahrádky na zvýšené terase, reklama je pouze na volánech slunečníků.

Pozitivní řešení barevnosti zahrádky, které vychází z odstínu fasády. V kombinaci s kvalitním exteriérovým nábytkem a decentními logy působí celek nenásilně.

Esteticky působící zahrádka u novodobé zástavby s použitím moderních materiálů.

Světlé slunečníky (se znakem města) vhodně doplňují venkovní posezení vymezené truhlíky se zelení.

Pozitivní příklad použití markýzy 
k zakrytí zahrádky.

Pozitivní příklad využití kvalitního 
materiálu mobiliáře a oplocení.

Pozitivní příklad použití ohrazení 
posezení truhlíky s květinami.

Pozitivní příklad využití kvalitního 
oplocení i mobiliáře v kombinací se zelení.

Nevhodný příklad umístění reklamy Coca-Cola v ploše slunečníků.                                               

Zahrádka v historickém centru s barevně výraznými slunečníky degraduje vnímání veřejného prostoru.

„Levné“ provedení venkovní zahrádky s různým typem slunečníků, nekvalitním oplocením s reklamou a plastovým nábytkem snižuje kvalitu městského prostoru.

Nevhodný příklad zastřešení venkovního posezení slunečníky s výraznou barvou a velkoplošnou reklamou.

Zahrádka v historickém centru s použitím nevhodného typu slunečníků.

Venkovní zahrádka u parku s dřevěným oplocením s osazenými reklamními tabulemi. Pro prostředí by bylo vhodnější použití nižšího ohrazení s květinovou výzdobou a odstranit reklamní stojan.

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí