Áčka

Tzv. „áčka“ jsou reklamy ve tvaru A se dvěma reklamními plochami popř. jedna oboustranná tabule uchycená na konstrukci ve tvaru „A“. Většina těchto reklamních zařízení je umístěna v komunikačním prostoru, proto obecné použití áček je spíše nežádoucí. Často vytváří pohledové bariéry a zbytečnou překážku při užívání komunikačních prostorů.

Áčka

K umístění těchto nosičů reklamy na komunikaci je třeba získat povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. 

Áčko musí mít kvalitní konstrukci a materiál a současně respektovat obecná doporučení (kap. A). Rozměr pohledové plochy cca 1000 × 700 mm, 1200 × 850 mm, materiál eloxovaný hliník, upevnění musí být bezpečně zajištěno proti posuvu a převrácení. Pro „A“ s plochou menší než 0,6 m2 platí aktuální platné Nařízení města o regulaci reklamy.

Umístění áčka mimo vodící linie a tak, aby nebránilo v provozu na komunikaci.

Zajímavý a udržovaný vzhled áčka.

Maximálně jedno áčko před každou provozovnu.
 

 

Nevhodné umístění áčka, které vytváří bariéru na pěší komunikaci.

Áčko umístěné v okraji veřejné 
zeleně působí nevzhledně.

Reklamy jiného typu umístěné ve vstupním prostoru, brání plynulému provozu a bezkoliznímu vstupu.

Áčka, typově rozdílná, umístěná ve středu pěší komunikace zamezují volnému pohybu chodců.

Áčko z levného materiálu v komunikačním prostoru brání plynulému a bezkoliznímu pohybu.

Kvalitní designové provedení. Nutno individuálně vyhodnotit vhodné umístění do prostoru.

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí